450 бона от санкции прибра РИОСВ

Автор:
Сряда, 06 Декември 2017 16:24
Шефът на РИОСВ Стефан Шилев Шефът на РИОСВ Стефан Шилев

Общо 2077 проверки са извършили експертите на РИОСВ – Пловдив от началото на 2017 година до момента. За установени несъответствия по прилагане на екологичното законодателство са дадени 436 предписания.

За констатираните нарушения на Закона за опазване на околната среда и специалните закони по опазване на околната среда от директора на РИОСВ – Пловдив са наложени 49 имуществени санкции, от които 14 по Закона за опазване на околната среда в размер на 167494 лв., три по Закона за чистотата на атмосферния въздух в размер на 3000 лв., 18 по Закона за водите в размер на 48 000лв., 11 по Закона за управление на отпадъците в размер на 43 400 лв., една по Закона за биологичното разнообразие в размер на 100 лв., една по Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети в размер на 4000 лв., една по Закона за защита на шума в околната среда в размер на 3000 лв. и 13 глоби в размер 28 500 лв. Общата стойност на наказанията са в размер на 297 494 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 448 487 лв., от които 141 071 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 307 416 лв. от глоби и санкции по секторни закони.

112 857 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти.

Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са Пловдив – 33 970 лв., Карлово – 21 587 лв. и Куклен – 21 528 лв. Средствата могат да се използват за реализиране на екологични проекти.

Напишете коментар

Напишете коментар като гост

0

Коментари

  • Няма коментари