Учредяват общинско ЕООД Инсинератор Пловдив

Автор:
Понеделник, 19 Юни 2017 10:58
Учредяват общинско ЕООД Инсинератор Пловдив

Предложение за учредяване на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност Инсинератор Пловдив ЕООД  ще се гледа на сесият в сряда.

Дружеството се създава с 50 000 лева капитал на община Пловдив, която е и едноличен собственик. 

Дейността му е приемане транспортиране, складиране и съхраняване на болнични отпадъци, обезвреждането им чрез екобезопасно изгаряне с инсинератор, депониране на генерирани отпадъци от дейността на инсениратора и други.

Напишете коментар

Напишете коментар като гост

0

Коментари (2)