Кметът на Източен - гост на ДГ Наталия за 24/05

Автор:
Петък, 19 Май 2017 11:35
Кметът на Източен - гост на ДГ Наталия за 24/05

Във връзка с реализацията на Проект „Растем заедно“ - BG05M2OP001-3.001-0015 в областта на предучилищното образование по Оперативната програма „Наука и образование  за интелигентен растеж” по процедура  „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“  днес в Детска градина “Наталия“ ще се проведе празник за 24-ти май.

Кметът на район „Източен“ Николай Чунчуков ще поздрави децата  за успешното овладяване на учебния материал по български език и ще се наслади с гостите на майсторските изпълнения на възпитаниците от целевите детски градини.

Напишете коментар

Напишете коментар като гост

0

Коментари

  • Няма коментари