Барутчиеви и "Кристи" в игра за 1,8 млн. на морето

Автор:
Сряда, 19 Април 2017 01:39
Барутчиеви и "Кристи" в игра за 1,8 млн. на морето

На вниманието на Прокуратурата: Пловдивската бизнесфамилия ипотекира чужда земя като своя на първа линия до морския бряг

Пловдивският бизнесмен Христо Барутчиев, съпругата му Мила Барутчиева и синът му Валентин Барутчиев са изобличени в имотна измама за 1,8 млн. лева от бившия служител на Икономическа полиция Пламен Василев.

Сделката с имоти на първа линия в местността „Кротиря" край Поморие е сключена на 23.11.2007 г. между Мила Барутчиева и съпругът й Христо Барутчиев, от една страна, и наследствените собственици на близо 3 дка поземлен имот - Пламен Василев и негови роднини съсобственици, от друга страна. Според договора скъпия поземлен имот се прехвърля на Баручиеви срещу правото на строеж за изграждане на 25 броя самостоятелни обекти в бъдещ Апартаментен комплекс, които Барутчиеви се задължават да им предадат в напълно завършен вид и годни да ползване.

Оттогава досега са извършени умишлено множество увреждащи спрямо нас прехвърлителни сделки с имота ни и накрая същият е ипотекиран от Барутчиеви в полза на „Финансова къща Кристи" ООД с цел да бъдем ограбени, твърдят Пламен Василев и неговите роднини в жалби до Окръжен и Апелативен съд Бургас.

СЛУЧАЯТ

Според Василев, Барутчиеви ги измамват с инвестиционен проект за строеж на Черноморска болница за активно лечение върху имота им. След като придобиват имота от близо 3 дка, те не са построили нищо на този терен. За сметка на това са ипотекирали апартаментния комплекс в полза на „Първа инвестиционна банка" АД по договор за банкова гаранция на „ПИБ" АД пред „Дойче банк" за изплащане на кредит в размер на 8 млн. евро свързан с изграждането на Апартаментния комплекс от немската фирма „Ем Би Ем Баум".

Барутчиеви изграждат ипотекирания предварително Апартаментен комплекс донякъде в степен на завършеност след акт 14 в съседен техен имот. След като Барутчиеви не погасяват нито евид лев от кредита „ПИБ" АД плаща гаранцията от 8 млн. евро на „Дойче Банк"плаща, образува изпълнително дело срещу Барутчиеви и обявява чрез ЧСИ Апартаментния комплекс на публична продажба, на която се явява със своя оферта и го закупува.. Така Василеви и неговите роднини не получават нито един от обещаните им 25 апартамента в завършен вид. Стойността на земята, която са превърлили на Барутчиеви и с която са ощетени възлиза на около 1,8 млн. лева.

Въпреки че не изпълняват ангажимента си, Барутчиеви отказват да върнат земята на Василев и другите ощетени лица, а умишлено предприемат поредица от увреждащи ги прехвърлителни сделки и накрая за да ги лишат от права върху тяхната собствена земя я ипотекират в полза на пловдивската „Финансова къща Кристи" ООД.

Василев и неговите роднини твърдят в жалбите си пред родните магистрати, че Барутчиеви са укрили още в начало при воденето на преговорите, че Апартаментният комплекс е ипотекиран в полза на „ПИБ" АД по договор за банкова гаранция. Това означава, че те не са имали изобщо намерение да ни овъзмездят с апартаменти, казват потърпевшите. Затова и Барутчиеви сключват договорите за замяна – земя срещу апартаменти, не от името на ипотекарния длъжник „Рола" ООД, а като физически лица.

Василев твърди, че Барутчиеви чрез претежаваната от тях фирма „Рола" ООД не са обслужвали изобщо кредита от „Дойче банк" въпреки, че през 2007г. – 2008г. са продали ипотекираното правото на строеж (на зелено) на около 20 самостоятелни обекта от ипотекирания апартаментен комплекс на нищо неподозиращите чужденци вярващи все още в почтеността на родния бизнес. С приходите от продажбите обаче Барутчиеви не са разплащали извършените СМР от немската строителна фирма „Ем Би Ем Баум", а са оставали в джобовете на пловдивската бизнес фамилия.

ВРЪТКАТА

След като „ПИБ" АД придобива ипотекирания апартаментен комплекс, Барутчиеви вече са в схема как да извъртят собствениците на скъпоструващия поземлен имот в местност „Кротиря" гр. Поморие, че да не могат да си го върнат. За тази цел те организират и реализират чрез свързани с тях физически и юридически лица поредица от три прехвърлителни сделки с цел да отчуждят апетитния имот от патримониума на неговите законни собственици.

В играта влиза пловдивската „Финансова къща Кристи" ООД.

След като на 14.01. 2013 Василев и неговите роднини внасят искова молба в Бургаски окръжен съд за разваляне на договора за замяна – земя срещу апартаменти, Барутчиеви скоропостижно още на 23.01. 2013 ипотекират подлежащия на връщане имот в полза на „Финансова къща Кристи" ООД. Пловдивските лихвари пробват на два пъти да продадат имота на Василеви на самите себе си на символична цена чрез частния съдебен изпълнител Ивелина Божилова, която според информация на Пламен Василев, обслужва финансовите интересите „Финансова къща Кристи" ООД на територията на Окръжен съд Бургас.

КРИСТИ ОТПУСКА НЕПОГАСЯЕМИ КРЕДИТИ НА БАРУТЧИЕВИ

„Финансова къща Кристи" ООД отпуска серия от непогасяеми кредити на фамилията Барутчиеви, като не ги търси, твърди още Пламен Василев. Известни са сумите, датите, на които са отпускани заемите и странното заличаване на ипотеките.

Финансовите траншове тръгват от 23.01. 2013. Тогава между „Финансова къща Кристи" ООД и „Медикъл турист сървисиз" ООД с управител Мила Барутчиева е сключен договор за заем № 244 срещу учредена ипотека върху подлежащите на връщане от Барутчиеви на Василеви процесен поземлен имот в м. „Кротиря" гр. Поморие. Според договора „Финансова къща Кристи" налива 400 бона в „Медикъл турист сървисиз" ООД.

Договорът за ипотечен заем е подписан между Мила Барутчиева и Сабри Хаджиали, явил се като пълномощник на"Финансова къща Кристи" ООД.

Според Пламен Василев сделката е сключена умишлено с единствената цел – да бъде отнет чрез измама техния наследствен недвижим имот. Той твърди, че управителят на „Финансова къща Кристи" ООД Валентин Динков е дългогодишен бизнес партньор на Барутчиеви. В същото време самият Барутчиев след учредяването на ипотеката в полза на „Финансова къща Кристи" отправя закани, че ако не се прекрати делото в Бургаски окръжен съд за развалянето на договора за замяна, ще предизвика публична продан на имота.

ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН СПРЯНА В ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ

И действително на 28 март 2016, имотът е обявен за публична продан чрез ЧСИ. Частният съдебен изпълнител се оказва отново Ивелина Божилова от гр. Бургас, а датата за публичната продан е 26 април.

Благодарение на спешно издадената обезпечителна заповед на Бургаски окръжен съд с наложена обезпечителна мярка „спиране на публична продан" проданта е спряна в последния момент Пламен Василев като дългогодишен топполицай от Икономическа полиция в София е категоричен, че договора за заем и ипотечния договор между Барутчиеви и „Финансова къща Кристи" ООД са сключени с користна цел – присвояването на техния наследствен поземлен имот. По образуваното изпълнително дело на ЧСИ Ивелина Божилова за публичната продажба на земята, същата е назначила вещо лице, което да направи оценка на недвижимия имот. Последното недостоверно е оценило поземления имот, като определената от него тръжна цена е около три пъти по-ниска от пазарната. Самата процесна ипотека е учредена в нарушение на чл. 149, ал. 1 от ЗЗД, казва Василев в жалбата си до Апелативен съд Бургас.

Съгласно изискванията на тази правна норма, ипотека върху недвижим имот се учредява за обезпечаване на едно вземане. В конкретния случай с една ипотека (един нотариален акт) са обезпечени няколко вземания на „Финансова къща Кристи" ООД през периода 30.06.2010 г. – 23.01.2013г.и то не само от заемополучателя „Медикъл Турист Сървисиз" ООД, но и от трето лице свързано лице – Христо Барутчиев, който не е страна по договор за заем №244/23.01.2013 г. Всъщност Барутчиев е теглил 100 бона от „Финансова къща Кристи" ООД срещу ипотека на негов апартамент от 68 кв.м. на ул. „Славянска" в Пловдив.

След сключването на договор за заем № 244/23.01.2013г. и неговото обезпечаване по недопустим начин с ипотекирането на подлежащия на връщане имот „Финансова къща Кристи" ООД заличават ипотеката върху апартамента на Баругчиев без да е извършвано обслужване на заема за сметка на нарочения за присвояване ипотекиран имот на Василев и рода. По тази схема тежестите на Барутчиеви увисват като воденичен камък върху поземления имот на Василев и неговите роднини.
За да се стегне клупа за публичната продажба на имота докрай Барутчиеви и „Финансова къща Кристи" ООД договарят абсурдна лихва – 72%.

Прието е, че максималния размер до който съглашението за плащане на възнаградителна лихва е действително, ако тя не надвишава с повече от три пъти законната лихва, обясвява Пламен Василев.

Ако заемът е обезпечен с ипотека, като неморално следва да се приеме възнаградителна лихва, която надвишава двукратния размер на законната лихва (Решение № 906 от 30.12.2004г. на ВКС по гр. дело №1106 от 2003 г.). В случая между „Финансова къща Кристи" ООД и техните приближени клиенти е уговорена месечна лихва 6%, съответно 72% годишна лихва по договор за заем № 244/23.01.2013 г.

Законната годишна лихва в такива случаи възлиза на не повече от 6 на сто. В случаят договорената между страните годишна лихва в размер на 72 на сто е в нарушение на добрите нрави и би следвало уговорката да се приеме за недействителна, категоричен е Пламен Василев.
Договорената неустойка е още по-шашката – 1,2 млн. лева!?
Подобен договор се подписва именно с цел да не се изпълни от една от страните, така че другата да придобие имота.

Неустойката по чл. 11 от договора е прекомерна и в разрез с установената в такива случаи съдебна практика, която допуска 3–кратния размер на законната лихва от неизпълнението. В процесния случай е договорена неустойка до трикратния размер на заема – 1 200 000 лв. На тази стойност възлиза минималната пазарната цена на нашия имот с площ 2924,69 кв.м. От това обстоятелство прозира и преследваната от страните цел – ограбването на нашия имот с лихварски способи забранени от закона, казва Пламен Василев.

Обявената начална цена за публична продажба на имота в размер на 565 960 лв. е няколко пъти по-ниска от действителната пазарна цена, която възлиза на около 1 853 938 лв. (4715 кв.м.), при действащи в момента пазарни цени на земите в местността „Кротиря" в землището на Поморие – минимум 200 евро/кв.м.

В момента „Финансова къща Кристи" ООД, Мила и Христо Барутчиеви полагат максимални усилия за постигане на преследваната от тях цел – публичната продан на земята ни, казва още Пламен Василев.

За тази цел същите са подали частна жалба до Апелативен съд - Бургас за отмяна на определението на Окръжен съд, с което беше спряна публичната продан. Затова Пламен Василев предполага, че с разплитането на тази добре организирана схема за имотна измама в дъното на която стоят пловдивската бизнесфамилия Барутчиеви и пловдивската „Финансова къща Кристи" ООД ще се заемат компетентните органи.

Това е типичен случай в който договорните отношения се използват като средство за измама казва Пламен Василев. Това е съдебната практиката на ВКС в такива случаи, ако прокуратурата си свърши работата както трябва, считат запознати магистрати.

Plovdiv-online ще публикува становищата, ако такива има, от Финансова къща Кристи ООД и Христо Барутчиев. Ако такива няма - пак ще продължи да следи случая.

Напишете коментар

Напишете коментар като гост

0

Коментари

  • Няма коментари