Ето събитията в културния календар за 2018 г.

Автор:
Четвъртък, 09 Ноември 2017 10:31
Ето събитията в културния календар за 2018 г.

Дирекция „Култура и културно наследство“ на Община Пловдив уведомява всички заинтересовани лица и организации, че на сайта на Общината http://www.plovdiv.bg/ , в раздел „Култура“ е публикуван пълния списък на одобрените проекти по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ по „Наредбата за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от Календара на културните събития на Община Пловдив“, които ще бъдат включени в Календара на културните събития на Община Пловдив за 2018 година.

Съгласно разпоредбите на Приложение 7 от Наредбата, кандидатите, чиито бюджети са били редуцирани от комисията, са длъжни в двуседмичен срок след публичното оповестяване на класирането да потвърдят, че ще реализират одобрения проект при новите финансови условия и да представят актуализиран бюджет. За целта е необходимо да внесат в деловодството на Община Пловдив - пл. „Ст. Стамболов“№1 в срок до 22.11.2017 г. с кореспондент „Дирекция „Култура и културно наследство“ писменото потвърждение (в свободен текст) и актуализираният бюджет (подписан и подпечатан).

За изготвянето на Актуализиран бюджет се използва бланката от Приложение 1 на Наредбата – БЮДЖЕТ.

Попълват се новите параметри на бюджета (административни разходи и директни разходи по предложението), съобразени с препоръките на комисията, в рамките на утвърдените средства, като процентното съотношение между одобрената сума за финансиране от Община Пловдив и собствения принос трябва да е идентично с процентното съотношение, посочено в първоначалния бюджет при кандидатстване.

Класирани проектни предложения по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“, които да бъдат включени в Календара на културните събития на Община Пловдив за 2018г. – линк: http://www.plovdiv.bg/item/culture/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8/

Напишете коментар

Напишете коментар като гост

0

Коментари

  • Няма коментари