Червей и троянци ни атакуват в нета

Автор:
Вторник, 12 Ноември 2013 12:41
Червей и троянци ни атакуват в нета

За изтеклите 9 месеца на 2013 г., получените сигнали за злонамерен софтуер са предимно за червей и троянци и много малко за вируси.

Това посочи в презентацията си Васил Грънчаров, директор на Дирекция "Център за реакция при инциденти във връзка с информационната сигурност" (GovCERT.bg) в Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (ИА ЕСМИС) по време на Третия Регионалeн форум по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа.

Г-н Грънчаров запозна присъстващите с видовете сигнали за нарушения в и от Българското Интернет пространство обработени от Правителствения център за деветмесечието на тази година.

От общо 1607 обработени сигнала, 59 на сто или 950 случая са на DDоS атаките (Отказ от услуги); 223 или 14 на сто са Спам; Ботнет – 6 на сто или 106; Злонамерен софтуер – 5 на сто - 76; Фишинг атака– 11 на сто – 173 и Кражба на лични данни – 5 на сто или 74 случая.

Според ръководителя на GovCERT центъра, през последната година се наблюдава тенденция на подобряване на комуникацията с Интернет доставчиците, като те предприемат необходимите действия по отстраняване на възникнали инциденти и дори изпращат предложения към решенията за определени случаи.

Информационната сигурност е от първостепенно значение за нормалната работа на държавните институции, каза при откриването на Форума изпълнителният директор на ИА ЕСМИС Красимир Симонски.

Зависимостта на организациите от все по-широкото навлизане на цифровите технологии може да заплаши тяхната стабилност и суверенитета на страната, посочи още той.

Според него, независиво от това, дали киберударите са насочени срещу бизнеса или държавното управление, ролята и отговорността на държавата, в лицето на Министерство на информационинте технологии и съобщенията в областта на информационната и мрежова сигурност нарастват неимоверно много.

България е насочила усилията си в тази посока и в момента, междуведомствена работна група разработва проект на Национална стратегия за киберсигурност.

Изпълнителният директор на ИА ЕСМИС подчерта, че като член на инициативата ITU-IMPACT (International Multilateral Partnership Against Cyber Threats ), нашата страна поддържа постоянна свързаност с Глобалния център за реагиране на IMPACT и получава в реално време информация за конкретни кибер-заплахи и указания за превантивни действия.

Красимир Симонски обяви за пореден път, че България наред с Япония, Китай, Исландия и Португалия е сред държавите с най-бърз интернет в света, а София е сред десетте столици в света по същия показател.

Последните тенденции в областта на киберсигурността, социалния инженеринг, виртуализацията и предизвикателствата пред финансовия сектор, сигурността на критичните инфраструктури и защитата и неприкосновеността на данните, са темите които ще дискутират над 200 представители на правоохранителните органи от Югоизточна Европа, страните-партньори от Залцбургския форум, САЩ, Великобритания, Русия и Украйна, водещи компании от ИКТ сектора, фармацевтиката, енергетиката, финансите, правителствени и неправителствени организации и институции.

По време на форума ще бъде представена новата стратегия за информационна сигурност на ЕС - директивата за атаките срещу информационните системи и проекто-директивата на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за гарантиране на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза.

Организатори на Третия регионален форум по киберсигурност са Международна академия за обучение по киберразследвания, съвместно с Държавна агенция „Национална сигурност" и българското звено на „Задграничен консултативен съвет по сигурността" (OSAC).

Напишете коментар

Напишете коментар като гост

0

Коментари

  • Няма коментари