Конкурс за иновативни идеи до 5 млн. лв.

Автор:
Четвъртък, 16 Март 2017 17:08
Конкурс за иновативни идеи до 5 млн. лв.

Местната власт обявява конкурс за подбор на иновативни идеи и партньори, които да бъдат включени в проектно предложение на Общината

• Ако имате смела и иновативна идея за подобряване на градската мобилност в Пловдив;
• Ако искате да експериментирате и да поемете риска да я превърнете в прототип, тестван в реални градски условия;

Община Пловдив търси именно Вас! Очакваме Вашето творческо, новаторско и устойчиво решение.
Единственото, което трябва да направите, е да участвате в конкурса за подбор на иновативни идеи, които да бъдат включени в проектното предложение на Община Пловдив, което може да получи европейско финансиране до 5 млн. лева и е по Програма „Градски иновативни дейности", приоритетна област „Устойчива градска мобилност". Трябва само да докажете, че концепцията Ви не е предварително тествана и прилагана в градски условия в държава членка на ЕС. Крайният срок за подаване на идейни предложения е 17:15 часа на 23 март 2017 година.
Най-доброто предложение ще бъде определено въз основа на четири основни критерия за оценка, а именно:
1. Иновативност;
2. Ползи за обществото;
3. Предпоставки за трансфер и приложение на идеята в други европейски градове;
4. Техническа осъществимост и измеримост на идейното предложение;

"Лабораторията" за нови идеи Urban Innovative Actions (UIA) насърчава прозрачния избор на партньори, както и участието на всички ключови заинтересовани страни в процеса на кандидатстване и изпълнение на проекта. Партньори могат да бъдат институции, представители на частния сектор, асоциации, научно-изследователски организации, образователни и обучителни организации, и др., стига да имат статут на юридическо лице. Краен срок за участие в конкурса за подбор на партньори е 17:15 часа на 24 март 2017 година.
Пълната информация за Програмата и условията за кандидатстване с идейно предложение или като партньори може да намерите на сайта на Община Пловдив - http://bit.ly/2nvpEO9

Напишете коментар

Напишете коментар като гост

0

Коментари

  • Няма коментари